քնար

քնար

Dasnabedian 1995: 481

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,5 16,23
lyre

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ՔՆԱՐ — (ի, աց կամ ից, օք կամ իւք կամ ովք.) NBH 2 1008 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. Ջնար. կիթառ. տաւիղ. սաղմոսարան. փանդիռն. բարբուտ. նուագարան բախողական՝ աղեօք կամ լարիւք եւ թիլիւք կազմեալ յայլեւայլ ձեւս. սանթուռ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՆՏՆՏՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 1106 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c ա. ԿՆՏՆՏՈՑ πλῆκτρον plectrum. որ եւ ԿՆՏՆԴՈՑ, ԿՆԴՆԴՈՑ, ԿՏՆԴՈՑ, ԿՏՆՏՈՑ. Գործի բախելոյ զթելս նուագարանաց՝ յայլ եւ այլ նիւթոց. ... *Քանզի քնար եւ տաւիղ ʼի ներքուստ՝ պղինձ հնչէ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՋՆԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0674 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. κιθάρα cithara χορδή fides, chrodae. Քնար՝ պէսպէս յօրինուածով, տաւիղ. նուագարան աղէօք կամ լարիւք. կիթառ. *Օրհնեցէ՛ք զտէր սաղմոսարանաւ եւ ջնարաւ. Սեբեր. ՟Է: *Կազմեա՛ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՓԱՆԴԻՌ — (դռի, ռաց.) NBH 2 0932 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c ՓԱՆԴԻՌ կամ ՓԱՆՏԻՌ, ՓԱՆԴԻՌՆ. κιθάρα cithara ὅργανον organum. (այս բառք են ʼի թարգմանութիւնս. ) Իբրու Նուագարան բախողական պէսպէս. որպէս երգեհոն, քնար, եւ սանդուռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՓԱՆԴԻՌՆ — (դրան, կամ տրան, անց.) NBH 2 0932 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c ՓԱՆԴԻՌ կամ ՓԱՆՏԻՌ, ՓԱՆԴԻՌՆ. κιθάρα cithara ὅργανον organum. (այս բառք են ʼի թարգմանութիւնս. ) Իբրու Նուագարան բախողական պէսպէս. որպէս երգեհոն, քնար,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՓՈՂ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0951 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. αὑλός tibia. մանաւանդ՝ σάλπιγξ tuba, buccina. եւ բայիւ Փող հարկանել. αὑλέω, σαλπίζω tubacano, buccino. (լծ. թ. պօրու. պ. պուրը. արաբ. պուգ. լտ. պուգչինա ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔՆԱՐԱՀԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 1008 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա. գ. κιθαρῳδός citharoedus, citharista. Որ հարկանէ զքընարա. նուագիչ քնարաւ. քնարերգակ. փանդըռնահար. *Լուայ իբրեւ զձայն քնարահարաց, զի հարկանէին զքնարս իւրեանց, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔՆԱՐԵՄ — ( ) NBH 2 1008 Chronological Sequence: 12c ՔՆԱՐԵՄ կամ ՔՆԱՐ ԵՄ. Որպէս Քնար հարկանել, կամ հանել զձայն քնարի. *Եւ թէ նոքա՝ որ քնարէին. Գր. տղ. յերուսաղէմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Дживани — У этого термина существуют и другие значения, см. Дживани (значения). Дживани (Ջիվանի) Дживани играет на …   Википедия

 • Лира (музыкальный инструмент) — У этого термина существуют и другие значения, см. Лира. Лира …   Википедия

 • Кнар (музыкальный инструмент) — У этого термина существуют и другие значения, см. Кнар. Кнар (арм. Քնար) армянский музыкальный инструмент. История Игра Ссылки Knar: Armenian Folk Music of Anatolia lesartsturcs.co …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.